Fakty, indície a dôkazy o oficiálnej váhe SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE MOTORISTICKÉHO ŠPORTU (SAMŠ), ktorá vedome alebo nevedome uvádzala pri vážení v uzavretom boxe NEPRAVDIVÉ hodnoty.

Dňa 23. augusta 2020, bezprostredne po pretekoch FIA-CEZ D2 na Slovakia Ringu, bol Patrick Schober vybraný so svojim monopostom Formulou 4  na váženie do boxu 1. Tu asociácia SAMŠ, vykonala kontrolu minimálnej hmotnosti.

V tomto boxe bolo bezdrôtové zariadenie na kontrolu váhy Formuly 4 pomocou mobilných rámp a váh na 4 kolesá.

Počas tejto kontroly bola zistená hodnota 560 kg. Minimálna hmotnosť týchto vozidiel (Formula 4) je 570 kg - vrátane vodiča.


Komentár Petra Schobera:

Prekvapujúcou skutočnosťou bolo, že inšpektori SAMŠ ani nevedeli, aká minimálna hmotnosť sa v našom prípade vyžaduje. Keďže bol náhodne prítomný ich rakúsky kolega z AMF( rakúske združenie ako u nás SAMŠ) až tento povedal inšpektorom SAMŠ správnu hodnotu a ukázal ju aj v príručke v predpisoch FIA-CEZ.


Vzhľadom na okamžitú námietku manažéra tímu Petra Schobera, že hmotnosť 560 kg nie je možná, pretože bola príliš nízka, opakovala SAMŠ tento test dvakrát.

Auto bolo zosunuté z rámp, váhy nastavené na nulu a auto zatlačené späť na váhy. V každom teste sa zistila hodnota 560 kg.

Komentár Petra Schobera:

Pred každými pretekmi je vozidlo starostlivo premerané, optimálne vyvážené a je aj určená celková hmotnosť vrátane vodiča. Na aute sú tiež namontované prídavné závažia, ktoré v kombinácii s benzínom ako ďalším prídavným závažím zaisťujú dodržiavanie minimálnej hmotnostiVýsledok tejto kontroly Peter Schober okamžite spochybnil, musel s ním však súhlasiť, pretože výsledok sám videl a v tomto okamihu samozrejme nemohol dokázať opak, ba dokonca uvažoval o tom, že on sám urobil chybu.

Jeden zamestnanec zo SAMŠ neskôr vyjadril želanie vážiť vozidlo prázdne, bez vodiča. Podľa jeho vyjadrenia si SAMŠ nebola istá, či musí byť automobil vážený s vodičom, alebo bez neho (??).

Výsledkom tohto váženia bola hmotnosť 484 kg.

V tejto chvíli Peter Schober nebol schopný posúdiť skutočnú hodnotu tohto merania.

Prítomnému zamestnancovi SAMŠ bolo preukázané olovené zaťaženie (4,5 kg)  zabudované v sedadle ako dôkaz, že tím má prehľad o prípustnej minimálnej hmotnosti vozidla. Zamestnanec SAMŠ toto zaťaženie jasne videl, ale už nemal záujem to riešiť.


Peter Schober potom navrhol, aby sa pre porovnanie zvážila maďarská Formula 4, vzdialená menej ako 20 metrov v Parc Fermé.

Tento návrh bol zamietnutý z dôvodu, že na kontrolu bola vybraná iba táto Formula 4 (Patricka Schobera) i keď tento protitest mohol objasniť celú záležitosť.

Spoločnosť SAMŠ nemala k dispozícii žiadne skúšobné-testovacie závažia ktorými by dokázala správnu funkčnosť váh.

Komentár Petra Schobera:

Mal som dojem, že v SAMŠ nemá nik záujem o objasnenie.

Museli sme len uveriť, že  použitá váha spoločnosti SAMŠ je správna. Pritom by bolo bývalo najjednoduchšie položiť na váhu Formulu 4 Maďarského tímu, ktorá bola navyše zaparkovaná priamo vo vedľajšom boxe. 

Okrem toho viacero zamestnancov SAMŠ hovorí po maďarsky a podľa našich pozorovaní udržiava veľmi dobré kontakty s maďarskými tímami. 

Test s iným, identickým vozidlom mohol pomôcť objasniť podozrenie o správnosti váh. Tento vyššie uvedený tím, či jeho vodič boli v tomto okamihu priamym profitérom následnej diskvalifikácie Patricka Schobera.

V tejto súvislosti by som rád zdôraznil, že tu nie sú vznesené ŽIADNE obvinenia, sú však uvedené iba fakty či veľký počet indícii.

Asi 2 hodiny po tomto incidente oslovil Patricka Schobera maďarsky hovoriaci pracovník s požiadavkou prísť k stewardom. Tam bola následne 16-ročnému vodičovi zastrašujúcim a povyšujúcim spôsobom oznámená jeho diskvalifikácia.

Komentár Petra Schobera:

Je zaujímavé prečo títo funkcionári ASN (slovenské orgány!) rozprávali maďarsky, keď Patrick Schober má okrem rakúskeho občianstva aj slovenské a plynulo hovorí po slovensky? Boli sme tiež veľmi ohromení, keď sme zistili, že títo „slovenskí úradníci“ vôbec neovládali slovenčinu a hovorilo sa anglicky.

Okrem toho, prečo bol v tomto prípade predvolaný vodič k stewardom a nie predstaviteľ tímu? Nebol to športový priestupok, ale údajne technický.

V prípade technického deliktu je vodič nevinný, pretože sa nezúčastňuje na technických záležitostiach. V tomto prípade je ešte ťažšie, že vodič Patrick Schober má 16 rokov, je teda neplnoletý a v dôsledku toho nie je právne spôsobilý prijímať právno-záväzné rozhodnutia.

Rozhodnutie športových komisárov FIA ETCC 011 podpísala jeho matka, ktorá ho pri tomto predvolaní neoficiálne sprevádzala. Nezastupovala však  tím, ani nebola oficiálne predvolaná v takom postavení. Inými slovami, maloletý bol predvolaný sám v technickej veci, ktorá je nad rámec jeho úlohy - vodiča a dokument FIA bol podpísaný neoprávnenou osobou. Toto správanie završuje obraz v súvislosti so zjavným nedostatkom odborných znalostí technikov pri vážení.


Stewardi Ľubomír Šimko (predseda) a Vladimir Hybáček sa vyslovili za diskvalifikáciu Patricka Schobera a podpísali dokument, no bez podpisu tretieho stewarda..

Kontrola minimálnej hmotnosti a z nej vyplývajúca diskvalifikácia prebehla po nedeľných pretekoch, v ktorých Patrick Schober obsadil druhé miesto vo svojej triede.
Patrick Schober zvíťazil v sobotných pretekoch a až do tejto diskvalifikácie viedol okrem iného v poradí vo FIA-CEZ, rakúskych štátnych majstrovstvách, Drexler Automotive Cup a ESET V4 Cup od začiatku sezóny 2020.Krátko po tejto diskvalifikácii podal Peter Schober žiadosť na FIA vo Francúzsku a v Ženeve / Švajčiarsku. Malo by sa ujasniť, či je v danom prípade nutná diskvalifikácia, alebo či by bol možný aj iný trest či pokuta. Podľa písomnej informácie hlavnej právnej poradkyne FIA Alejandry Salmerón Garcíovej z 29. septembra 2020 mohli stewardi uložiť rôzne pokuty podľa článku 12.3 Medzinárodného zákona o športe, od varovania po diskvalifikáciu.
Ďalej je dosť neobvyklá skutočnosť, že „iba“ dvaja z troch komisárov súhlasili s touto diskvalifikáciou.


Komentár Petra Schobera:

vo svetle tohto listu sa naskytá otázka, čo podnietilo týchto 2 slovenských stewardov k okamžitému uloženiu maximálneho trestu, hoci sme za celé desaťročia v tomto športe neurobili ani jednu chybu, ani nezrovnalosť a nikdy sme neboli diskvalifikovaní a ani inak potrestaní....

.


Hneď ráno nasledujúceho dňa po pretekoch (pondelok) bola  Formula 4 vyložená v tímovej garáži a položená na vlastné váhy. Vozidlo bolo stopercentne identické so situáciou z predchádzajúceho dňa v boxe SAMŠ.

Jazdec Patrick Schober sedel v aute v pôvodnej výstroji a váženie sa opäť zopakovalo.

Výsledok bol 572 kg, čo je presne správna hodnota ktorá rovnako súhlasila s hodnotou vypočítanou Petrom Schoberom pred pretekmi.

Jeho výpočty sú založené na spotrebe paliva v kg stanovenej počas tréningu, záťažovej hmotnosti 4,5 kg nainštalovanej v automobile a zostávajúceho množstva paliva 7,5 litra.

Automobil bol tiež vážený bez vodiča - ako deň predtým v SAMŠ - a výsledkom bola hodnota 495 kg. Teda obe hodnoty ukazovali o 10 kg viac ako stupnica váhy asociácie SAMŠ.

Správnosť funkčnosti vlastných váh tím preskúšal testom s normovaným 5kg závažím. Každá zo 4 váh zobrazovala správnu hodnotu na gram.

Okrem toho nasledujúci týždeň na pretekoch v Imole bolo vozidlo umiestnené na tam dostupných váhach a v porovnaní s výsledkami na vlastných bolo jednoznačne potvrdené, že tímové váhy  zobrazovali správne hodnoty.

 Po kvalifikácii v Imole boli VŠETCI účastníci zvážení a vodiči vrátane ich vybavenia boli ešte jednotlivo odvážení. Patrick Schober zaznamenal 76 kg.Komentár Petra Schobera:

Keďže v Imole nás vážili a nediskvalifikovali takže sme oficiálne jazdili so správnou hmotnosťou, rovnako ako v KAŽDÝCH pretekoch pred a po. Aj v Imole sme sa museli vysporiadať s maďarskými súpermi. A čo bolo v Imole? Pole position, najrýchlejšie kolo a víťazstvo v druhom závode ukazujú, že takéto „triky“ nepotrebujeme, a ako je uvedené vyššie, nikdy sme neboli sankcionovaní.Takisto aj v Brne, dva týždne po incidente na Slovakia Ringu a týždeň po Imole, opät potvrdili oficiálne váhy správnosť výsledkov merania tímových-vlastných váh. V tomto prípade to bolo dokonca priestorovo a časovo bezprostredne po použití oficiálnych váh, kde sme pretekárske auto IHNEĎ a NEZMENENÉ zmerali s vlastnými váhami.Iba váhy združenia SAMŠ na Slovakia Ringu udávali hodnotu o 10 kg nižšiu (????).

To všetko vedie k domnienke a podozreniu, že váhy SAMŠ zjavne vykazovali nesprávnu hodnotu, čo vyvoláva otázku poslednej úradnej kalibrácie.

Po zdvorilej žiadosti, spoločnosť SAMŠ v liste z 21.9. 2020 odmietla preukázať akékoľvek existujúce testovacie či kontrolné dokumenty o použitých váhach.Komentár Petra Schobera:

Viackrát som sa pokúsil skontaktovať so zodpovedným stewardom -  zástupcom SAMŠ, aby sme objasnili túto záhadnú záležitosť. 

Bohužiaľ so strany asociácie nebol záujem na objasnenie veci s odvolaním na skutočnosť, že tím nepodal odvolanie.

To samozrejme nezodpovedá otázku ani pochybnosti o presnosti merania ich váh.

Prečo nebolo podané odvolanie?

1.) Okamžite a viackrát som vyjadril pochybnosti o presnosti výsledku merania, ale v tom čase som musel pripustiť možnosť, že sa moje výpočty mohli mýliť, čo - pozri vyššie (pozri Imola a Brno) - už tomu tak nebolo.

2.) Technický delegát ma informoval, že nemôžete protestovať proti „úradnej“ váhe.

3.) Odvolanie by viedlo k podivnej situácie, a to preto že rovnakí ľudia, ktorí o odvolaní rozhodujú, sú rovnakí proti ktorým je odvolanie podané a teoreticky by museli spochybniť svoje vlastné rozhodnutie.

Na konci tejto diskusie je uvedený najzrejmejší a pravdepodobne najsilnejší argument pre nesprávnu indikáciu váhy SAMŠ.Pri vážení Formuly 4 bez vodiča zaznamenali technici SAMŠ hodnotu 484 kg.

Netto hmotnosť Tatuus Formuly 4 T014, ktorá je spôsobilá na jazdu, bez vodiča, bez ďalších závaží, bez paliva je najmenej 485,5 kilogramu. Žiadny Tatuus Formula 4 nedosiahne hodnotu iba 484 kg.


Záver: 
Hmotnosť vozidla uvádzaná asociáciou Samš - bezprostredne po pretekoch a bez vodiča je


TECHNICKY NEMOŽNÁ.


Aj keby Formula 4 Patricka Schobera išla na váhu s poslednou kvapkou benzínu, vlastná hmotnosť by bola vyššia ako hodnota zobrazená na váhach Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ) 23. augusta 2020 v Boxe 1 na Slovakia Ringu

ALE - kontrolované vozidlo malo v nádrži stále 7,5 litra zvyškového benzínu a pod sedadlom nainštalované – zabudované závažie 4,5 kg, ktoré bolo za prítomnosti svedkov (pre)ukázané aj jednému z technikov.Ostávajú tieto otázky:


1.) AKO MÔŽE DISPLEJ OFICIÁLNEJ VÁHY (SAMŠ) ZOBRAZIŤ HODNOTU, KTORÁ JE TECHNICKY NEMOŽNÁ?

2.) PREČO, BOLA OKAMŽITE VYRIEKNUTÁ MAXIMÁLNA SANKCIA (DISKVALIFIKÁCIA) A TO PRI  TECHNICKÝCH POCHYBNOSTIACH O VÝSLEDKU MERANIA, AJ KEĎ V SÚLADE S INFORMÁCIOU OD RIADIACEJ PRÁVNEJ PORADKYNE FIA, ALEJANDROU SALMERON GARCIA  TO NEBOLO  NUTNÉ.

VZHĽADOM NA DOBRÉ REFERENCIE A ČESTNOSŤ V MINULOSTI TÍMU TO BOLO TIEŽ NEPRIMERANÉ!

Slovenská asociácia motoristického športu, ako aj stewardi Ľubomír Šimko (predseda) a Vladimír Hybáček prinajmenšom vážne ovplyvnili majstrovstvá a spôsobili tak obrovské športové či morálne škody bez ohľadu na finančné škody pre Patricka Schobera a jeho tím.

Zhrnutie:

Váženie v SAMŠ vrátane vodiča ……………….…………. 560 kg - nesprávna hodnota

Váženie v tíme vrátane vodiča ………………….…………. 572 kg - správna hodnota

Váženie v SAMŠ bez vodiča ……………………….....……. 484 kg - nesprávna hodnota

Váženie v tíme bez vodiča ………………………...........…. 495 kg - správna hodnota

Vo všetkých prípadoch bolo nainštalované záťažové závažie 4,5 kg a v nádrži zostalo zvyšné množstvo benzínu 7,5 kg.

Hmotnosť vodiča vrátane výbavy Patrick Schober……..... 76 kg - správna hodnota

netto váha Tatuus T014 pripravená na preteky, prázdna …….…. 485,5 kg - správna hodnota